Директор за връзки с инвеститорите

  • by
Директор за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите:

Мария Димитрова

Тел: +359 (2) 987 02 35