Локализация

Изключително важно за успеха не електронната търговия е локализацията.

Езиковата локализация (от английски locale – място, на което нещо се случва или намира) е вторият етап от един по-мащабен процес на превод и културна адаптация на един продукт (за определени страни, региони или социални групи), вземащ под внимание различията между отделните пазари. Този процес е познат като интернационализация и локализация. Езиковата локализация не обхваща единствено превода на продукта, но предполага и задълбочено проучване на целевата култура с оглед правилното му адаптиране към местните нужди. Локализацията се отбелязва понякога със съкращението „L10N“ (като латинската буква L е следвана от още десет букви и N).

Локализацията е свързана като цяло с културната адаптация и превод на софтуери, видео игри, сайтове и по-рядко с писмен превод, който може също да включва процес на културна адаптация. Локализацията може да бъде извършвана в страни, в които се говорят различни езици или един и същ език: например различни испански диалекти и изрази се употребяват повече в Испания, отколкото в Латинска Америка; също така изборът на думи или изрази е различен в отделните страни, в които английският е официален език (напр. в Съединените щати, в Обединеното кралство и Филипините).