Bulgarian.shop

Част от платформата искаме да използваме за разработване на специализиран магазин за Български стоки. Адресът е регистриран като www.Bulgarian.shop

Акцентът ще е продажбата им в чужбина, но и не на последно място в България.

Държим на българските стоки, защото хората са зажаднели за тях и не само в България. В момента около 3 милиона българи живеят зад граница. Всички те знаят и търсят българските продукти. Има страни от далечният изток като Япония, Корея и дори Китай, където българското е синоним за качество. В САЩ живеят около 400 000 българи те също са обект и цел на нашите продукти.