Артикули

Друг елемент от който зависи успеха на платформата е качествените артикули. Те трябва да са продаваеми и да се обработват лесно.

В онлайн маркетинга, количката за пазаруване е част от софтуера за електронна търговия на уеб сървър, който позволява на посетителите на Интернет сайт да избират продукти за евентуална покупка.

Софтуерът позволява на онлайн потребителите да създават списък с артикули за покупка, описан метафорично като “слагане на продукти в пазарската кошница” или “добави в кошницата”. При завършаване на поръчка, софтуерът обикновено изчислява общата сума за поръчката, включително транспорт, доставка, такси и свързаните с тях данъци, както е приложимо.

Артикул (Латинска articulus – раздел, абзац.) – Видът или вид продукти, стоки, и тяхната цифрова идентификация, както и надписи за кодиране.

В момента повече се използва като код на марка продукти показващо разнообразието и различните видове от тази марка. В момента се използва за организацията на счетоводната система и връзка между продавача на стоките, които предлага.