I12.shop

Понастоящем основните усилия са насочени към проектирането и разработването на търговска платформа за електронна търговия с потребителски стоки през Интернет.

През месец октомври 2016 беше закупен домейн I12.shop. Звученето на подобно на мотото на платформата. I want to shop!

Идеята е да се привлекат колкото може повече потребители от цял свят като основната група ще е европейският съюз.

Предвижда се де има локализирана версия на около 60 езикал