Финансови отчети

Финансови за четвърто тримесечие на 2016 г.

  • by

Финансов отчет по МСС Междинен доклад Важна информация Регламент 596/2014 Важна информация по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 Пояснителни бележки  на  МФО към 31122016 Форми КФН към 31122016 Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК