Uncategorized

Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Юръп онлайн трейд АД

ПОКАНА за общо събрание на акционерите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД Съветът на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД, ЕИК: 203889756, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 15.11.2018 г. от 10 часа на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред и проекти на решения: Обсъждане кандидатурата и избор на нов член на Съвета на… Read More »Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Юръп онлайн трейд АД