Проекти

page_img1

Открийте, Купете, Наслаждавайте се на стоките и услугите, които Ви предлагаме!

Нашата платформа е място на което всеки е добре дошъл и място, на което ще получи най-доброто за своите пари при най-високо качество. Ние постоянно се развиваме, разширяваме предлаганите от нас стоки и услуги. Стараем се да инвестираме в отговорни и честни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Винаги поемаме отговорност за своите действия. Наше разбиране е винаги да се стремим за да задоволим и най-високите изисквания на нашите клиенти.

Научете повече

Добре дошли.

page1_img2Екипът ни е съставен от амбициозни млади хора, които държат на коректният подход към клиентите. Всички те притежават необходимата квалификация и мотивация. Ключов фактор за успешната реализация на системни проекти и комплексни информационни решения е и опита на част от екипа, който изгражда мрежи и управлява бази данни от 1988 година.

Още

Нашите Проекти

page1_img3Намеренията на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” ЕАД са да осъществява дейност в областта на електронната търговия и по-специално в продажбите на потребителски стоки през Интернет. Това няма да изисква сериозни инвестиции в дълготрайни материални активи, доколкото съхраняването и транспортирането на стоките ще се извършва от контрагенти на базата на сключени договори. Самото изграждане на системата за електронна търговия също няма да изисква значителни инвестиции в хардуер.

Понастоящем основните усилия са насочени към проектирането и разработването на търговска платформа за електронна търговия с потребителски стоки през Интернет.

Още

Последни Новини