Начало

[content_box custom_class=”extrabox_1″]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”10″]

[hero_unit title=”Проекти” btn_style=”default” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/lazy_load_box]

[row]

[span3]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”400″]

[banner img=”http://europe-online.trade/wp-content/uploads/2016/12/banner-1.jpg” banner_link=”http://europe-online.trade/Проекти/Отчети/” title=”Публично Дружество” text=”РАЗДЕЛ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ” btn_text=”Още” target=”_self” custom_class=”extrabanner_1″]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[span3]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”100″]

[banner img=”http://europe-online.trade/wp-content/uploads/2016/12/banner-2.jpg” banner_link=”http://europe-online.trade/Проекти/ПРОЕКТ-www-i12-shop-online/” title=”Проект www.i12.shop
Online” text=”Електронна платформа с мото I want to shop! Продажба на стоки и услуги с локализация за съответната държава.” btn_text=”Още” target=”_self” custom_class=”extrabanner_1″]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[span3]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”200″]

[banner img=”http://europe-online.trade/wp-content/uploads/2016/12/banner-3.jpg” banner_link=”http://europe-online.trade/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/www-bulgarian-shop-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/” title=”Проект www.bulgarian.shop
Online” text=”Електронна платформа за продажба на български стоки и услуги” btn_text=”Още” target=”_self” custom_class=”extrabanner_1″]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[span3]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”300″]

[banner img=”http://europe-online.trade/wp-content/uploads/2016/12/banner-4.jpg” banner_link=”http://europe-online.trade/Проекти/Консултации/” title=”Консултации” text=”Консултации във връзка с изграждането и реализирането на електронни платформи за търговия.” btn_text=”Още” target=”_self” custom_class=”extrabanner_1″]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[/row]

[/content_box]

[row]

[span12]

[content_box custom_class=”extrabox_2″]

[lazy_load_box effect=”slideup” speed=”550″ delay=”50″]
page_img1
[extra_wrap]

Открийте, Купете, Наслаждавайте се на стоките и услугите, които Ви предлагаме!

Нашата платформа е място на което всеки е добре дошъл и място, на което ще получи най-доброто за своите пари при най-високо качество. Ние постоянно се развиваме, разширяваме предлаганите от нас стоки и услуги. Стараем се да инвестираме в отговорни и честни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Винаги поемаме отговорност за своите действия. Наше разбиране е винаги да се стремим за да задоволим и най-високите изисквания на нашите клиенти.

[/extra_wrap]

[button text=”Научете повече” link=”http://europe-online.trade/uncategorized/phasellus-fringilla/” style=”primary” size=”normal” target=”_self” display=”inline” class=”extrabutton_1″ icon=”no”]

[/lazy_load_box]

[/content_box]

[/span12]

[/row]

[row]

[span4 custom_class=”extrastyle_1″]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”50″]

Добре дошли.

[/lazy_load_box]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”150″]

page1_img2Екипът ни е съставен от амбициозни млади хора, които държат на коректният подход към клиентите. Всички те притежават необходимата квалификация и мотивация. Ключов фактор за успешната реализация на системни проекти и комплексни информационни решения е и опита на част от екипа, който изгражда мрежи и управлява бази данни от 1988 година.

[/lazy_load_box]

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”550″ delay=”250″]

[button text=”Още” link=”http://europe-online.trade/about-us/” style=”primary” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]

[/lazy_load_box]

[/span4]

[span1][/span1]

[span3 custom_class=”extrastyle_1″]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”100″]

Нашите Проекти

[/lazy_load_box]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”200″]

page1_img3Намеренията на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” ЕАД са да осъществява дейност в областта на електронната търговия и по-специално в продажбите на потребителски стоки през Интернет. Това няма да изисква сериозни инвестиции в дълготрайни материални активи, доколкото съхраняването и транспортирането на стоките ще се извършва от контрагенти на базата на сключени договори. Самото изграждане на системата за електронна търговия също няма да изисква значителни инвестиции в хардуер.

Понастоящем основните усилия са насочени към проектирането и разработването на търговска платформа за електронна търговия с потребителски стоки през Интернет.

[/lazy_load_box]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”250″]

[button text=”Още” link=”http://europe-online.trade/reviews/” style=”primary” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no”]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[span1][/span1]

[span3]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”300″]

Последни Новини

[/lazy_load_box]

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”550″ delay=”350″]

[recent_posts num=”3″ post_format=”standard” meta=”true” thumb=”false” more_text_single=”Още” excerpt_count=”7″ custom_class=”extrarecentpost_1″]

[/lazy_load_box]

[/span3]

[/row]