Годишно общо събрание на акционерите от 16 юни 2017 г.