Извънредно общо събрание на акционерите 16 март 2017